Dataskyddsbeskrivning

Registerförare

Hotel Red & Green
Närpesvägen 16 C
64200 NÄRPES

Registrets namn

Hotel Red & Greens responsregister

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (registrets ändamål)

De uppgifter som du har gett på responsblanketten lagras i Hotel Red & Green responsregister. I registret lagras de uppgifter du har uppgett på responsblanketten, och de används för att kunna besvara responsen, för produktion av tjänster eller för utveckling av verksamheten. Uppgifterna du uppgett används inte för direktmarknadsföring. Du kan också ge respons helt anonymt på responsblanketten.

Registrets informationsinnehåll

I responsregistret lagras endast den informationen som du har gett på responsblanketten samt de filbilagor som du eventuellt skickade med responsen. Responsformuläret innehåller bl.a. följande uppgifter: För- och släktnamn och e-postadress samt lämnat meddelande och önskat kontaktningsätt. Uppgifterna som identifierar en person avlägsnas från registret då de inte längre behövs för hantering av responsen.

I regel använda informationskällor 

Personen som ger respons ger själv sina personuppgifter.

I Regel förekommande utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet 

Enligt personuppgiftslagen överlåts uppgifterna inte till mottagare utanför EU eller det europeiska samarbetsområdet EES.

Uppgifterna kan överlåtas till myndighet inom gränserna för vad den gällande lagstiftningen tillåter och förpliktigar till.

Principerna för skyddet av registret

Registret förvaras i elektroniskt format och det är skyddat mot intrång med brandmur, lösenord och andra tekniska skyddsåtgärder. Endast namngivna personer med sekretessplikt kan hantera uppgifterna i registret.

Rätt till insyn och rättelse

En registrerad person har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen har lagrats i ett personregister samt rätt att kräva att en felaktig uppgift rättas. Begäran om insyn och/eller rättelse ska vara undertecknad och skickas skriftligen till: Hotel Red&Green.

Kuvertet ska märkas: Respons/Begäran om insyn eller respons/begäran om rättelse eller skannad till e-postadressen.

Sales [at] hotelredgreen.fi

Begäran om insyn kan också framställas personligen hos Hotel Red&Green. Den registrerade personen ska då kunna förete en identitetshandling.

I begäran om insyn ska man utom den registrerade personers namn också ange andra uppgifter som specificerar responsärendet, så det är möjligt att ur registret hämta den respons som kunden har gett.