Ympäristötyömme

Hotel Red & Green on ansainnut Green Key ympäristömerkinnän sekä STF merkin

Green Key

Hotel Red & Green on ansainnut Green Key ympäristömerkinnän. Valitsemalla hotellimme yöpymispaikaksesi teet hyvän ympäristövalinnan.

Valitsemalla Green Key-ympäristösertifikaatilla merkityn hotellin varmistat että asut hotellissa joka on vastuullinen ja joka on läpäissyt Green Key-ohjelman tiukat ympäristövaatimukset.

Green Key on kansainvälinen ympäristömrkitä joka myönnetään niille matkailu- ja kokouslaitoksille jotka erityisesti huomioivat ympäritön toiminnassaan. Green Keyn tavoite on osallistua kestävän kulutuksen ja vähenevän ympäristörasituksen aikaansaamiseen.

Teemme jatkuvasti työtä parantaaksemme ympäristötyötämme, olemme laatineet omat ympäristötavoitteet ja meillä on toimintasuunnitelma jota noudattamalla pyrimme näihin tavoitteisiin.

Lue lisää Green Key sertifikaatista tästä.

Sustainable Travel Finland

Syksyllä 2020 hotellimme sai Green Key ympäristömerkinnän ja työ on jatkunut kestävän matkailun kehittämisessä. Olemme nyt myös ansainneet Sustainable Travel Finland merkin helmikuussa 2021! Busines Finlandin lehdistötiedote

Jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, on kehityksen oltava kestävää. Tätä varten Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin.

STF merkinnän ansainnut yritys on jokapäiväisessä työssään huomioinut ja laatinut toimintasuunnilmansa koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita; ekologinen, taloudellinen, sosio-kulttuurinen, eettinen sekä survallisuus.

Kun valitset Hotel Red & Greenin palveluita olet mukana kehittämässä ja edesauttamaan kestävää matkailua!

Lisäinfoa löydät täältä Visit Finland

Tervetuloa!