Vi är miljömärkta!

Hotel Red & Green är miljömärkta av Green Key, och om du väljer att bo hos oss så gör du ett bra val för miljön.

Hotel Red & Green är miljömärkta av Green Key, och om du väljer att bo hos oss så gör du ett bra val för miljön.

Att bo på ett hotell som är miljömärkt med Green Key certifieringen betyder att du väljer att bo på ett hotell som tar ansvar och som klarat Green Keys hårda miljökrav.

Green Key är en internationell miljömärkning som delas ut till de logi- och konferensanläggningar som tar extra hänsyn till miljön, och syftet med Green Key är att bidra till arbetet för en minskad miljöpåverkan och en hållbar konsumtion.

Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt miljöarbete, vilket innebär att vi har formulerat våra ambitioner i en miljöpolicy, vi har satt upp egna miljömål och vi har en handlingsplan för att uppnå dessa mål.

Läs mer om Green Key