Aktuellt

Sustainable Travel Finland Hotel Red & Green Närpes

Sustainable Travel Finland

Sustainable Travel Finland

Som följande steg, efter att vi blivit miljösertifierade med Green Key, har vi jobbat vidare för en mer hållbar framtid och har nu erhållit Sustainable Travel Finland märket!

För att utveckla turistföretagen i Finland mot en mer hållbar framtid inom besöksnäringen har Visit Finland utarbetat ett program "Sustainable Travel Finland". Företagen som gått igenom programmet och uppfyller kriterierna erhåller STF märket. Märket är ett besvis på att företaget värnar om hållbar turism inom följande delområden: ekologisk hållbarhet, socio-kulturell hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, etisk hållbarhet samt hållbarhet inom säkerhet.

Då ni väljer vårt hotell eller vår restaurang så är ni med på resan mot en mer hållbar framtid!

Mera information hittar ni här Visit Finland

Välkommen till Hotel Red & Green!