Aktuellt

Hotel Red & Green Green Key Närpes Sustainable miljömärkt hotell

Hotel Red & Green miljöcertifierade!

Vi jobbar mot en hållbar framtid och är Green Key certifierade!

Många inom turistbranschen vill arbeta med hållbarhetsfrågor och minska sin miljöpåverkan. Det blir viktigare och viktigare för både privata resenärer som för företagskunder att anlita hotell och restauranger som är miljömärkta. Det är även en fördel vid upphandling av hotelltjänster.
Vi kände att vi behövde utveckla och bli tydligare med vårt miljöarbete. Vi gör mycket, men hur förmedlar vi vårt arbete och hur kan vi få våra gäster mer medvetna om sin betydelse för miljön.
Anledningen till att vi ville bli certifierade med Green Key miljömärkningen är att vi idag har ett etablerat miljöarbete, men vi vill fortsätta att utvecklas och bli bättre på att berätta om allt vi gör. Vi vill också få inspiration och verktyg att jobba vidare med miljöfrågor.

Anläggningar som erhållit Green Key har till exempel formulerat en miljöpolicy, ställt upp årliga miljömål och arbetar ständigt för att uppnå dessa, tagit i bruk energi- och vattenbesparande lösningar och rutiner samt miljömärkta städprodukter. Vidare ställs krav på att andelen ekologiska, rättvisemärkta och/eller lokalproducerade livsmedel årligen skall öka. Anläggningen ska också regelbundet utbilda och informera sin personal rörande miljö- och hållbarhetsfrågor och det pågående arbetet med Green Key.

Kontrollbesök ingår i programmet, till att börja med årligen och därefter vart tredje år. Certifikatet beviljas på basen av ansökan och en granskningsrapport som godkänns av den finska Green Key-juryn, som består av experter inom miljöskydd, turism samt företagsansvar.

Green Key är ett internationellt miljöcertifikat för anläggningar i turistbranschen. Globalt är över 3200 anläggningar i över 60 länder Green Key-miljöcertifierade. Idag finns det över 120 Green Key-certifierade verksamheter i Finland.

Vi önskar att vi kan involvera våra gäster och samarbetspartners till en grönare framtid!