Aktuellt

Hotel Red & Green Green Key Närpes Sustainable miljömärkt hotell

Hotel Red & Green Green Key sertifioitu

Hotel Red & Green kohti kestävää tulevaisuutta

Matkailualalla monet haluavt huomioida kestävyysnäkökohdat ja vähentää ympäristökuormitustaan. Sekä yksityisille matkailijoille että yritysasiakkaille on entistä tärkeämpää valita ympäristömerkittyjen hotellien ja ravintoloiden palveluita. Ympäristömerkinnästä on myös etua hotellipalveluiden hankinnassa.

Mielestämme meidän piti kehittää ja selkeämmin tuoda esiin ympäristötyötämme. Teemme paljon, mutta miten tiedotamme työstämme ja miten saamme asiakkaamme tietoisiksi omasta merkityksestään ympäristötyöhön. Halusimme saada Green Key -ympäristömerkinnän koska teemme jo vakiintunutta ympäristötyötä, mutta haluamme jatkossa kehittyä ja entisestään parantaa tiedottamistamme ympäristöystävällistä toiminnastamme. Haluamme myös saada inspiraatiota ja keinoja ympäristökysymysten huomioimiseen toiminnassamme.

Green Key merkinnän saaneet yritykset ovat esimerkiksi laatineet ympäristöohjelman, asettaneet vuosittaisia ympäristöpäämääriä ja toimivat johdonmukaisesti niiden saavuttamiseksi. Ne ovat ottaneet käyttöön energiaa ja vettä säästäviä ratkaisuja ja rutiineja sekä ympäristömerkittyjä siivoustuotteita. Lisäksi vaatimuksena on, että ekologisten, reilun kaupan merkillä merkittyjen ja/tai paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden määrä kasvaa vuosittain. Yritysten tulee myös säännöllisesti kouluttaa henkilökuntaansa ja tiedottaa ympäristö- ja kestävyyskysymyksistä sekä jatkuvasta Green Key -työstä.

Ohjelmaan kuuluu tarkistuskäyntejä, aluksi vuosittain ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Sertifiointi myönnetään hakemuksen ja Suomen Green Key -tuomariston hyväksymän tarkistusraportin perusteella. Tuomariston jäsenet edustavat ympäristäsuojelun, matkailun ja yritysvastuun erityisosaajia. Green Key on kansainvälinen ympäristösertifikaatti matkailualan yrityksille. Maailmanlaajuisesti yli 3200 yritystä yli 60 maassa on Green Key -ympäristösertifioitu. Suomessa toimii tällä hetkellä yli 120 Green Key -sertifioitua yritystä.